Redaktion

David Thore Gravesen
Cand.pæd.soc.
Ph.d.
Lektor i pædagogik

Det får du med iBogen

Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed introducerer, med udgangspunkt i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen 2014, den studerende for det pædagogiske arbejde og centrale pædagogiske begreber.

  • 29 kapitler
  • Ca. 688 normalsider

Se, hvad du får adgang til

ISBN: 9788793114081. Copyright forfatterne og Hans Reitzels Forlag 2018