Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed introducerer, med udgangspunkt i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen 2014, den studerende for det pædagogiske arbejde og centrale pædagogiske begreber.

Bogen retter sig mod modul-forløb på pædagoguddannelsens første år på fællesdelen. Efter hver af udgivelsens 29 artikler, inviteres den studerende til videre fordybelse gennem en række tilhørende refleksionsspørgsmål og forslag til videre læsning.

Køb adgang til Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed

Forfattere

 • Christian Aabro
 • Charline Amdisen-Bossen
 • Johannes Andersen
 • Peter Østergaard Andersen
 • Sidse Schoubye Andersen
 • Jenny Bohr
 • Charlotte Brønsted
 • Birthe Juhl Clausen
 • Niels Ejbye-Ernst
 • Jan Thorhauge Frederiksen
 • David Thore Gravesen
 • Ellen Ravn Habekost
 • Hanne Hauer
 • Esben Hulgaard
 • Erik Hygum
 • Bjarne Bruun Jensen
 • Martin Ladefoged Johnsen
 • Irene Salling Kristensen
 • Kirsten Krøigaard
 • Unni Lind
 • Dorthe Lund
 • Anita Lyngsø
 • Benedicte Madsen
 • Frants Mathiesen
 • Søren Gytz Olesen
 • Marina Stannov
 • Lotte Hanberg Sørensen
 • Anne Marie Villumsen
 • Gert Vorre
 • Allan Westerling
 • Lone Wiegaard

Redaktion

 • David Thore Gravesen

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på "Sig din mening".

Det får du adgang til

 • 29 kapitler
 • Ca. 688 normalsider
 • En lang række opgaver, eksempler, cases og videofilm

Om Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed

ISBN: 978-87-931-1408-1

© Forfatterne og Hans Reitzels Forlag. Første udgivelsesår 2015.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Forsiden

Forsiden er udarbejdet af Systime.

ISBN: 9788793114081. Copyright forfatterne og Hans Reitzels Forlag 2018